Meld frå om mørke veglys


For at vi enkelt skal kunne reparere mørke veglys treng vi melding om dette frå brukarane.

Nedanfor er skjema som ein kan nytte for å sende inn slik informasjon.

Vi har mange veglys. Gi difor ei god forklaring på kvar lystolpen er plassert.

NB! Det er normalt berre i perioden 1. august til 31 mars at vi skiftar pærer i veglysa

Eg stadfestar at informasjonen i skjemaet kan sendast inn via Suldal Elverk si e-postløysing. *
Alternativt kan opplysningane gis via telefon eller som kryptert e-postvedlegg

Suldal Elverk driftar veglysa for Suldal Kommune