Prishistorikk "Marknadspris"


Tabellen viser Suldal Elverk sin straumpris til sluttkundar i 2017. Prisen vert berekna ut i frå Suldal Elverk sin innkjøpspris pluss eit påslag pr. kWh. Påslaget inkluderer kostnaden for elsertifikat. Innkjøpsprisen følgjer spotprisen på kraftbørsen Nordpool.