Prishistorikk "Marknadspris" NB! sluttpris med alle avgifter inkl.


Tabellen viser Suldal Elverk sin straumpris til sluttkundar i 2016. Prisen vert berekna ut i frå Suldal Elverk sin innkjøpspris pluss eit påslag på 2,55 øre pr. kWh. Innkjøpsprisen følger spotprisen på kraftbørsen Nordpool.