Prishistorikk "Marknadspris"


Tabellen viser Suldal Elverk sin straumpris til sluttkundar i 2015. Prisen vert berekna ut i frå Suldal Elverk sin innkjøpspris pluss eit påslag på 1,5 øre pr. kWh. Innkjøpsprisen følger spotprisen på kraftbørsen Nordpool.