Om Suldal Elverk KF


Suldal Elverk er eit kommunalt føretak som sel og distribuerar elektrisk kraft og breibandtenester frå Altibox. Vårt kjerneområde hovudsakleg i Suldal kommune, men vi leverer og i deler av Hjelmeland. Selskapet er lokalisert på Sand og har 26 tilsette.

Suldal Elverk driv tradisjonelle elverkstenester innanfor følgjande område:

  • Kraftomsetning hovudsakleg til kundar i Suldal kommune.
  • Nettdrift med forsyningsområde i Suldal.
  • Levering til sluttbrukar utgjer ca. 100 GWh/år.
  • Produksjon av kraft i Sand kraftverk, normalproduksjon 14 GWh/år.
  • Drift av veglys for Suldal kommune.
  • Entreprenørverksemd. Bygging og vedlikehald av nett for oss sjølv og andre.
  • Utbygging av breiband/fibernett
  • Øvrige tenester for andre hovedsakeleg innanfor elverksbransjen.

Aktuelt