Om Suldal Elverk KF


Suldal Elverk er eit kommunalt føretak som sel og distribuerar elektrisk kraft og breibandtenester frå Altibox. Vårt kjerneområde er hovudsakleg i Suldal kommune, men me leverer og i deler av Hjelmeland. Selskapet er lokalisert på Sand og har 26 tilsette.

Suldal Elverk driv tradisjonelle elverkstenester innanfor følgjande område:

  • Kraftomsetning hovudsakleg til kundar i Suldal kommune.

  • Nettdrift med forsyningsområde i Suldal.

  • Levering til sluttbrukar utgjer ca. 100 GWh/år.

  • Produksjon av kraft i Sand kraftverk, normalproduksjon 14 GWh/år.

  • Drift av veglys for Suldal kommune.

  • Entreprenørverksemd. Bygging og vedlikehald av nett for oss sjølv og andre.

  • Utbygging av breiband/fibernett

  • Øvrige tenester for andre hovedsakeleg innanfor elverksbransjen.

Aktuelt