Overskrift for kurs

Suldal Elverk har omlag 14 GWh eigenproduksjon i Sand Kraftstasjon. Vidare eig vi Økstra Kraft og 70% av Steine Kraft.

Suldal Kommune er ein av landets største småkraftkommunar. Det er i dag bygd ut 30 småkraftverk med ei samla produksjon på omlag 100 GWh.

Dersom nokon har eit aktuelt prosjekt eller vurderar om dei skal bygge seg småkraftverk kan dykk kontakte Asbjørn Grønås på telefon 52 79 26 27 eller på e-post agr@sev.no

Suldal Elverk ynskjer å vera ein positiv bidragsytar når det gjeld utbygging av småkraft i kommunen. Vi er og interessert i å vera med både på eigar og driftsida av småkraftverk. Vi ynskjer å vera ein lokal aktør som grunneigarar kan stole på. Vi har spesielt god kunnskap når det gjeld drift og vedlikehald av småkraftverk.

Går du med planar om å selje eller treng ein samarbeidspart? ta kontakt med Elverksjef Tor Bjarne Smedsrud på e-post tbs@sev.no for ein uforpliktande prat.

 

Siste nytt frå Suldal elverk