Innkjøpspris med påslag

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Innkjøpspris med påslag

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Spotpris

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Månedsgebyr (NOK inkl. mva):

monthlyFee 30

Påslag per kWh inkludert MVA (Øre/kWh):

addonPrice 3,875

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Andre betingelser (eks. el. faktura):

otherConditions Selges kun i Suldal Elverk sitt nettområde