Evt. gards- og bruksnr
Pris per månad, (Pluss etablering av TV pakke kr. 890,-)
Pris per månad
TV +++ (dersom du ikkje valgte ein av pakkane)
Tillegg TV
Ved ønske om meir enn ein ekstra dekodar eller PVR-teneste, spesifiser i notat-feltet.
Telefon
Kr. 59,- per mnd. Har du eksisterande telefonnummer må dette/desse opplysast om i notat-feltet, i lag med namn og fødselsdato på juridisk eigar.
Her har du plass til å gi oss meir informasjon og detaljar knytt til bestillinga di. Du kan også spesifisera tilleggsprodukt og -tenester i ettertid. Sjå eige PDF-fil eller altibox.no Obs! Produkt med 150/150 og høgare har krav til sentral og kundeutstyr.
Samtykke *
Eg godkjenner at opplysningane blir sendt via Suldal Elverk si e-post løysing *
Alternativt kan opplysningane gis over telefon eller sendast inn som kryptert vedlegg

Bestillingsskjema Altibox fritidsbustad

 

Her kan du legge inn bestilling av Altibox.

Ein kan velge pakke (Internett, TV og telefon) eller berre TV eller berre Internett.

  1. Fyll inn namn

  2. Fyll inn epost adresse

  3. Fyll inn fødselsdato

  4. Fyll inn kontakttelefon, helst mobil eller begge delar

  5. Fyll inn leverings- og faktura-adresse

  6. Velg etablering. Er det ikkje installert altibox sentral, velg etablering privat

  7. Vel om du ønskjer pakke (Internett, TV og Telefon) gir bonus i form av høgare internett hastighet.

  8. Vel Internett hastighet om pakke ikkje er valgt.

  9. Vel TV om pakke ikkje er valgt. Kryss av for ekstra dekoder eller PVR både ved pakke og berre TV

  10. Vel Telefon om pakke ikkje er valgt. Er pakke valgt må du krysse av for om du ønskjer nytt telefon nummer eller behalde eksisterande telefonnr. Hugs å oppgi ditt eksisterande telefonnr i notat-feltet.

Treng du hjelp til utfylling, ta kontakt!

 

++ Internett hastighet over 80/80 kan nå leverast i alle området.

Oppgraderinga av alle område er nå ferdig og me kan tilby hastigheter opptil 1000/1000

 

+++ Føreset regulering som fritidsbustad. 

 

++++ Telefoni vert etablert kostandsfritt for fritidsbustad dersom brukaren ynskjer dette. Teljarsted vert fakturert ut frå Norgestakst.

 

Alminnelige vilkår og angrerettskjema