Pris per månad Ved valg av pakke får du ny heimesentral gratis av oss! Verdi 1990,- Innhald i pakken er: Internett TV PVR og Arkiv
TV (dersom du ikkje valgte ein av pakkane)
* Dersom du treng ny heimesentral, kjem det etablering på 1990,- i tillegg.
Ekstra dekoder
Ved ønske om meir enn ein ekstra dekodar spesifiser dette i notat-feltet.
Heimesentral må byttast *
Sjå på bileta til høgre/under om din heimesentral må bytast
Her har du plass til å gi oss meir informasjon og detaljar knytt til bestillinga di. Du kan også spesifisera tilleggsprodukt og -tenester i ettertid.
Samtykke *
Eg godkjenner at opplysningane blir sendt via Suldal Elverk si e-post løysing *
Alternativt kan opplysningane ringast inn eller sendast som kryptert vedlegg

Altibox Nye TV

Her kan du legge inn bestilling av Altibox Nye TV.

Ein kan velge pakke (Internett, TV, PVR/Arkiv) eller berre TV.

  1. Fyll inn namn
  2. Fyll inn kundenummer (viss du har det tilgjengeleg)
  3. Fyll inn epost adresse
  4. Fyll inn kontakttelefon, helst mobil eller begge delar
  5. Vel om du ønskjer pakke (Internett, TV, PVR/Arkiv) 
  6. Vel TV om pakke ikkje er valgt. Kryss av for ekstra dekoder eller PVR.

Om heimesentralen må bytast, spanderar me denne om du vel Altibox Standard eller Medium pakke! Verdi 1990,-

Ved bestilling av berre TV kjem det etablering på 1990,- i tillegg om me må byte heimesentral!
 

Ny heimesentral?

Denne sentralen må bytast

Denne sentralen må bytast

Denne sentralen må bytast

Denne sentralen må bytast

Denne sentralen må bytast

Denne sentralen må bytast

DU ER KLAR FOR ALTIBOX NYE TV!

DU ER KLAR FOR ALTIBOX NYE TV!

DU ER KLAR FOR ALTIBOX NYE TV!

DU ER KLAR FOR ALTIBOX NYE TV!