Suldal Elverk set ned nettleiga

Suldal Elverk set med verknad frå 1. juni ned nettleiga med 4 øre.

NVE fastsett rammer for nettselskapa. Dei reknar og ut kva inntekter nettselskapa må ha for å  drifte nettet på ein god måte. For 2016 har NVE estimert at Suldal Elverk treng 36 millionar for å gjere dette arbeidet. For å treffe denne ramma er det nå rom for å sette ned nettleiga med 4 øre gjeldane frå 1. juni.

Dei nye tariffane finn du her