Pressemelding om overtaking av Hjorteland trafostasjon

Avtale mellom Statnett og Suldal Elverk om overdragelse av Hjorteland transformatorstasjon

 

 

Hjorteland transformatorstasjon skiftet eier 01.04.2018, og blir dermed en stasjon i regionalnettet med lokal eier.

 

Avtalen er i tråd med Statnetts strategi om å eie og utvikle transmisjonsnett og selge regionalnett til nettselskaper som har fokus på drift og utvikling av regionalnett.
 

-          Vi er godt fornøyd med avtalen, som for oss betyr at vi kan frigi ressurser internt til å drive og utvikle transmisjonsnettet og la ansvaret for anlegg i regionalnettet gå over til lokale nettselskap, sier Tore Langeland, avdelingsleder driftsgruppe Sør Vest i Statnett.

 

Suldal Elverk KF eier og drifter regionalnettet og distribusjonsnettet i Suldal kommune og i deler av Hjelmeland kommune. To tilsvarende transformatorstasjoner eies allerede av Suldal Elverk.
 

-          Å drifte enda en stasjon i egen regi vil legge til rette for kostnadseffektiv drift og utvikling av regionalnettet, som vil komme strømkundene til gode, sier Tor Bjarne Smedsrud, elverksjef i Suldal Elverk KF.

 

 

For nærmere informasjon, kontakt:

 

Suldal Elverk KF

Tor Bjarne Smedsrud, elverksjef telefon 90 87 22 57

tbs@sev.no

 

Statnett

Marianne Veggeberg, kommunikasjonsrådgiver 95 09 53 12

Marianne.veggeberg@statnett.no