Suldal Elverk tilbyr efaktura og avtalegiro

Nå tilbyr Suldal Elverk efaktura og avtalegiro.

 

Dersom du vil vera miljøvennleg vel du å motta fakturaen som efaktura.
Vil du ha det enda enklare vel du og å betale fakturaen ved hjelp av avtalegiro

Dette oppnår du og vi:

  • Suldal Elverk vil spare portoutgifter og utgifter til papir. (Kan på sikt gi lågare nettleige)
  • Ved avtalegiro vil rekninga vil bli betalt ved forfall.
  • Du slepp purreutgifter ved for seint betalt rekning.

Korleis går du fram?

  • Du kan søke oss opp i nettbanken.
  • eFaktura-referanse finn du på siste faktura.
  • Normalt får du spørsmål om du vil opprette avtalegiro og eFaktura ved innlegging av faktura.
  • Har du avtalegiro frå før må du sjølv velje efaktura i nettbanken.
  • Ved spørsmål ta kontakt med banken eller Suldal Elverk på tlf: 52 79 26 00