Ungdomsstipend 2018

Styret i Suldal Elverk har i 2018 delt ut ungdomsstipendet på kr. 25.000,- til Ingvald Halgunset (21) frå Erfjord.

Ingvald Halgunset har vore interessert og god i fotball gjennom heile oppveksten. I starten var det Erfjord IL og Suldalsgutane som var laget. Han debuterte på A-laget til Suldal IL i 5. divisjon allereie som 14. åring, og spelte fast på dette laget fram til han flytta til Stavanger for å ta vidaregåande utdanning.

I Stavanger var det fleire som la merke til Ingvald sine prestasjonar, og han har vore innom både SIF, FK Vidar og Vaulen før han til slutt vart del av FK Vidar sitt 2. divisjonslag. Dette laget gjorde det spesielt godt i cupen i 2016 då dei slo ut både Sola, Bryne og Viking. Det var Ingvald som scora det avgjerande målet som sende Viking ut av cupen dette året.

2017 sesongen gjekk og veldig bra, og Ingvald hadde omtrent overgangskontrakta med Viking i lomma. På grunn av alvorleg skade i romjula 2017 gjekk derimot overgangen i vasken.

I 2018 har Ingvald kjempa seg tilbake etter skaden, og er nå på full fart oppover i systemet. Både Viking og Kongsvinger har på nytt vist interesse for den gode midtbanespelaren og me vil heilt sikkert både sjå og høyre meir om Ingvald framover.

Suldal Elverk heier på flinke suldølar som utmerkar seg, og vil markere dette ved å tildele årets ungdomsstipend til Ingvald Halgunset. Me ønsker lykke til med vidare karriere, og håpar vårt bidrag kan komme godt med på vegen. 

Tor Bjarne Smedsrud
Elverksjef

Ingvald Halgunset2.jpg
Ingvald Halgunset.jpg


Kommunestyret i Suldal vedtok fusjon av Suldal Elverk inn i Haugaland Kraft

I lengre tid har det pågått samtalar mellom Suldal kommune som eigar av Suldal Elverk KF og Haugaland Kraft om fusjon av selskapa. I går kveld vedtok kommunestyret i Suldal intensjonsavtalen for fusjon mellom Suldal Elverk og Haugaland Kraft.

Vidare framdrift er å forhandle ferdig ein transaksjonsavtale som skal endeleg godkjennast i ekstraordiner generalforsamling i Haugaland Kraft den 26.11.2018 og i kommunestyret i Suldal.

Alle tilsette i Suldal Elverk er sikra vidare arbeid i Haugaland Kraft.

Suldal Elverk eig og driv både Regionalnettet og distribusjonsnettet i store deler av Suldal og i deler av Hjelmeland. Suldal Elverk driv og med kraftomsetning, breiband (Altibox), kraftproduksjon og sal av elverksrelaterte tenester.

Om Haugaland Kraft

Hovedkontorer ligg i Haugesund med avdelingar på Stord, i Sauda og i Ølen/Skånevik. Hovedverksemda er overføring og omsetning av elektrisk kraft, utbygging/drift av fibernettverk på Haugalandet. Konsernet eigast av kommunar i regionen, SØK AS og Finnås Kraftlag SA og har i overkant av 390 tilsette. Haugaland Kraft sin visjon er: "Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region".

Haugaland Kraft blei etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Etter ei omstrukturering av verksemda i 2015 blei selskapet organisert som eit konsern frå 1. januar 2016. 

Konsernet Haugaland Kraft består av eit morselskap og 4 heileigde dotterselskap; Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS og Haugaland Næringspark AS. I tillegg er dei majoritetseigar i Sunnhordland Kraftlag AS og Afiber AS.

Pressemelding om overtaking av Hjorteland trafostasjon

Avtale mellom Statnett og Suldal Elverk om overdragelse av Hjorteland transformatorstasjon

 

 

Hjorteland transformatorstasjon skiftet eier 01.04.2018, og blir dermed en stasjon i regionalnettet med lokal eier.

 

Avtalen er i tråd med Statnetts strategi om å eie og utvikle transmisjonsnett og selge regionalnett til nettselskaper som har fokus på drift og utvikling av regionalnett.
 

-          Vi er godt fornøyd med avtalen, som for oss betyr at vi kan frigi ressurser internt til å drive og utvikle transmisjonsnettet og la ansvaret for anlegg i regionalnettet gå over til lokale nettselskap, sier Tore Langeland, avdelingsleder driftsgruppe Sør Vest i Statnett.

 

Suldal Elverk KF eier og drifter regionalnettet og distribusjonsnettet i Suldal kommune og i deler av Hjelmeland kommune. To tilsvarende transformatorstasjoner eies allerede av Suldal Elverk.
 

-          Å drifte enda en stasjon i egen regi vil legge til rette for kostnadseffektiv drift og utvikling av regionalnettet, som vil komme strømkundene til gode, sier Tor Bjarne Smedsrud, elverksjef i Suldal Elverk KF.

 

 

For nærmere informasjon, kontakt:

 

Suldal Elverk KF

Tor Bjarne Smedsrud, elverksjef telefon 90 87 22 57

tbs@sev.no

 

Statnett

Marianne Veggeberg, kommunikasjonsrådgiver 95 09 53 12

Marianne.veggeberg@statnett.no

Suldal Elverk set ned nettleiga

Suldal Elverk set med verknad frå 1. juni ned nettleiga med 4 øre.

NVE fastsett rammer for nettselskapa. Dei reknar og ut kva inntekter nettselskapa må ha for å  drifte nettet på ein god måte. For 2016 har NVE estimert at Suldal Elverk treng 36 millionar for å gjere dette arbeidet. For å treffe denne ramma er det nå rom for å sette ned nettleiga med 4 øre gjeldane frå 1. juni.

Dei nye tariffane finn du her

Suldal Elverk skal skifte alle målarane innan 2019. Her er nokre spørsmål og svar rundt dette

Spørsmål og svar

 

1.       Hva er en automatisk strømmåler?       

En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender strømforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slipper å lese av måleren selv. Det er en boks som erstatter strømmåleren du har i dag.

2.       Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?

Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Den nye måleren gjør det også mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. 

 

3.       Hvem får ny automatisk strømmåler?

Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

 

4.       Hvorfor får jeg ny strømmåler?

Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres.

 

5.       Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?

Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

 

6.       Når kan jeg få ny automatisk strømmåler?

Du får ny strømmåler innen 1. januar 2019. Vi starter installasjon av de første strømmålerne høsten 2016. Detaljert oversikt for de ulike montasjeområdene vil foreligge på et senere tidspunkt. Du får informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren din.

 

 

7.       Hva må jeg gjøre for å få ny strømmåler?

Du får informasjon fra nettselskapet ditt i god tid før din måler skal byttes. Det eneste du må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren.

8.       Må jeg bytte måler?

Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Dette har flere fordeler for deg som kunde.

 

9.       Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?

·         Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen og får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt

·         Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere

·         Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

 

 

10.   Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?

De fleste vil ha plass til den nye måleren i sikringsskapet. Ved plassmangel vil montøren finne en alternativ løsning. Det vil ikke koste deg noe ekstra.

 

11.   Må jeg betale for den nye måleren og for installasjon av denne?

Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

 

12.   Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?

Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din. Sammen med myndighetene skal vi sørge for å sikre utstyret best mulig mot «cyberangrep» og misbruk av personvernet. Her vil Datatilsynets råd ha stor betydning. Vi følger utviklingen nøye og vil sørge for at datasikkerheten er best mulig ivaretatt i det nye systemet.

 

13.   Jeg er redd for stråling, medfører den nye automatiske strømmåleren strålefare?

Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern

14.    Jeg er el-sensitiv. Må jeg bytte måler?

El-sensitive som har legeerklæring får beholde den gamle måleren sin og trenger ikke å bytte til automatisk strømmåler. Du kan sende skriftlig søknad om fritak til nettselskapet ditt. Alle søknader blir behandlet individuelt. Husk å legge ved legeerklæring.

 

15.   Jeg har allerede en automatisk strømmåler, må jeg bytte måler?

Et fåtall av kundene våre har automatiske strømmålere. De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere.

 

16.   Hvordan vil dere overføre målerdata?

Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender verdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet.  I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

 

17.   Hvem skal montere de nye målerne?

Nettselskapet leier inn personell som skal montere de fleste målerne. I ditt nettområde er det <navn på montasjeselskap> som skal utføre jobben. Montøren skal vise legitimasjon. Du vil motta informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer er det mulig å endre avtale.

 

18.   Hva betyr AMS?

De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kundekommunikasjon bruker vi utrykket automatiske strømmålere.

 

19.   Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?

 

For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post.

Gå inn på Din kundekonto for å kontrollere og oppdatere dette.

 

 

20.   Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet.

Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen og kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte elektriker og selv bekoste bytte til automatsikringer, men det er som sagt ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.